HESAPLAMALI RÜZGAR MÜHENDİSLİĞİ

Çalışma Alanlarımız > Rüzgar Mühendisliği > Hesaplamalı Rüzgar Mühendisliği

BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU ile Cephe Yükü Analizi Yaya Konforu Analizi

Uluslararası standartlar, basit geometriye sahip yapıların rüzgar yükü hesabında kullanılabilecek yöntemler sunmaktadırlar. Ancak, karmaşık geometriler veya binaların etkileşimi söz konusu olduğunda yapılara gelen rüzgar yüklerinin belirlenmesinde analitik yöntemler yeterli olmamaktadır. Bu gibi durumlarda, rüzgar yüklerinin belirlenmesi için bilgisayar simülasyonlarından yararlanılabilmektedir.

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) araçları ile gerçekleştirilen bilgisayar simülasyonları, akışkan hareketini yöneten denklemlerin sayısal yöntemlerle çözülmesi sonucu elde edilmektedir.

EDS Hava Uzay Teknolojileri, uzun yıllardır rüzgar mühendisliği çalışmaları yürütme deneyimine sahip mühendislik ekibi ile CFD araçlarını etkin kullanarak inşaat sektörüne hesaplamalı rüzgar mühendisliği hizmetini sağlamaktadır.

Hizmet

EDS Hava Uzay Teknolojileri, iş ortaklarına çalışmalarını;

  • güvenilir,
  • hızlı,
  • anlaşılır,

olarak sunabilmek için sürekli iyileştirmeyi şirket politikası olarak benimsemiştir.

Standartlar

Çalışmalarımızda;

  • TS-498, İBB Yüksek Yapılar Rüzgar yönetmeliğ,
  • Eurocode 1991-1-4,
  • ASCE 7-10,
  • SNiP 2.01.07-8,

gibi uluslararası standartları, onaylı ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemimiz çerçevesinde kullanmaktayız.

Araçlar

Çalışmalarımızı Ansys Fluent yazılımı ile gerçekleştirmekteyiz.

Değerlendirme

  • EDS Hava Uzay Teknolojileri, gerçekleştirdiği bilgisayar analizleri sonucunda elde ettiği bilgileri müşterinin ihtiyaçlarını gözeterek en sade ve anlaşılır şekilde raporlandırmaktadır.
  • Projelerin rüzgar yükleri açışından değerlendirilmesi proje yönetimi ve alt yükleniciler ile birlikte gerçekleştirmektedir.

Cephe Yükleri Analizi

Özellikle yüksek binalar, stadyum vb. yapıların cephelerini etkileyen yüklerden biri rüzgar yükleridir. Cephe elemanları seçimi sırasında yapının maruz kaldığı cephe yükleri bilinmelidir. CFD (Hesaplamalı akışkanlar dinamiği) yöntemi ile cephe yükü analizi gerçekleştirilebilmektedir.

Yaya Konforu Analizi

Meteorolojik veri ve analiz sonuçlarına göre teras, avlu gibi yaya bölgeleri için hızlanma değerleri ve yerel rüzgar esme hız ve sıklıklarından yararlanarak konfor değerlendirmesi gerçekleştirilmektedir. CFD analizleri ile konfor kategorilendirme işlemi gerçekeleştirilebilmektedir.