MİSYON

EDS  Hava  Uzay  Teknolojileri  Mühendislik  Limited  Şirketi, havacılık  ve  uzay  endüstrisine yönelik  yüksek  teknolojik  sistem  ve  alt  sistemleri  ile  ilgili  araştırma  çalışmaları yapmayı,  bunların  mühendislik  analizleri,  tasarlanması  ve  prototip  üretilmesi  konularında hizmet vermeyi misyon olarak benimsemiştir. Havacılık ve uzay teknolojilerinden edinilen birikimin, havacılık uzay dışı alanlarda  da  ulusal  ve  uluslararası  ölçekte  öncü  nitelikte  ürün  ve  hizmetler  sunulmasını sağlayacak  şekilde  kullanılması  için  mühendislik  hizmetlerini geliştirmek, firma  misyonuna dahildir.


 

VİZYON

EDS Hava Uzay Teknolojileri Mühendislik Limited Şirketi firma vizyonunu, akademik ortamda geliştirilen bilginin, hızla ve verimli bir şekilde endüstriyel uygulamalarda kullanılması  sayesinde,  ulusal  ve  uluslararası  platformlarda  rekabet  edebilir  düzeyde teknolojik  hizmet  ve  ürün  geliştirme  çalışmalarını,  sürdürülebilir  ve  istikrarlı  bir  yapı içerisinde sunabilen bir kuruluş olarak, öncelikle ulusal havacılık ve uzay sanayinde ihtiyaç duyulan stratejik sistemler için referans ürün ve hizmet sağlayıcısı haline gelmek olarak belirlemiştir.