DENEYSEL RÜZGAR MÜHENDİSLİĞİ

Çalışma Alanlarımız > Rüzgar Mühendisliği > Deneysel Rüzgar Mühendisliği

RÜZGAR TÜNELİ DENEYLERİ ile Cephe Yükü Analizi Yaya Konforu Analizi Yapısal Yük Analizi

Uluslararası standartlar, basit geometriye sahip yapıların rüzgar yükü hesabında kullanılabilecek yöntemler sunmaktadırlar. Ancak, karmaşık geometriler veya binaların etkileşimi söz konusu olduğunda yapılara gelen rüzgar yüklerinin belirlenmesinde analitik yöntemler yeterli olmamaktadır. Bu gibi durumlarda, rüzgar yüklerinin belirlenmesi için rüzgar tüneli deneylerinden yararlanılabilmektedir. Atmosferik sınır tabaka rüzgar tüneli, yapılar üzerindeki rüzgar etkilerinin belirlenebilmesi için kullanılan başlıca deneysel araçtır.

EDS Hava Uzay, TÜBİTAK “KOBİ Ar-Ge Destek Programı“ kapsamında sağlanan mali destek ile Türkiye’nin ilk ticari atmosferik sınır tabaka rüzgar tünelinin tasarım ve imalatını gerçekleştirmiştir. Tünelin, denizden esen rüzgardan, yoğun yapılaşmalı şehir merkezine kadar farklı satıh tiplerine uygun sınır tabaka karakteristiklerini benzetebilme kapasitesi ayrıntılı deneyler ile kanıtlanmıştır.  Bu sayede, rüzgar tünelimizde yapılacak deneylerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesi mümkün hale gelmiştir.

Mayıs 2015 yılında faaliyete giren 2,5 m x 2 m kesitli rüzgar tünelimizde, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri’nin danışmanlığı altında gelişmiş deney teknikleri kullanılarak, cephe rüzgar yükü, yapısal yük ve yaya konforu değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir.

Hizmet

EDS Hava Uzay Teknolojileri, iş ortaklarına çalışmalarını;

 • güvenilir,
 • hızlı,
 • anlaşılır,

olarak sunabilmek için sürekli iyileştirmeyi şirket politikası olarak benimsemiştir.

Standartlar

Çalışmalarımızda;

 • TS-498, İBB Yüksek Yapılar Rüzgar yönetmeliğ,
 • Eurocode 1991-1-4,
 • ASCE 7-10,
 • SNiP 2.01.07-8,

gibi uluslararası standartları, onaylı ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemimiz çerçevesinde kullanmaktayız.

Araçlar

Rüzgar Tüneli Özellikleri:

 • 2,4 m döner tabla
 • 1:300, 1:400 ölçekli bina, 1:5000 ölçekli arazi modelleme yeteneği
 • Açık denizden şehir merkezine kadar standartlara uygun olarak tüm satıh tipler için sınır tabaka profillerinin benzetimi

Değerlendirme

 • EDS Hava Uzay Teknolojileri, gerçekleştirdiği rüzgar tüneli deneyleri sonucunda elde ettiği bilgileri müşterinin ihtiyaçlarını gözeterek en sade ve anlaşılır şekilde raporlandırmaktadır.
 • Projelerin rüzgar yükleri açışından değerlendirilmesi proje yönetimi ve alt yükleniciler ile birlikte gerçekleştirmektedir.


Cephe Yükleri Analizi

Özellikle yüksek binalar, stadyum vb. yapıların cephelerini etkileyen yüklerden biri rüzgar yükleridir. Bu yükler, cephe üzerinde emme veya basma olarak iki farklı etkiye sebep olmaktadır. Cephe elemanları seçimi sırasında yapının maruz kaldığı cephe yükleri bilinmelidir. Rüzgar Tüneli deneyleri ile cephe yükü analizi gerçekleştirilebilmektedir.

Yaya Konforu Analizi

Meteorolojik veri ve analiz sonuçlarına göre teras, avlu gibi yaya bölgeleri için hızlanma değerleri, yerel rüzgar esme hız ve sıklıklarından yararlanarak yaya konforu değerlendirmesi gerçekleştirilmektedir. Rüzgar Tüneli deneyleri sonucu elde edilen veriler ile konfor kategorilendirmesi gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, konfor sorunu yaşanan bölgeler için proje grupları ile birlikte rüzgar tünelimizde sorun giderme çalışması gerçekleştirilebilmektedir.

Yapısal Yük Analizi

Rüzgâr kuvvetleri yapıyı zorlayan yüklerdir. Yükler yapı elemanlarında şekil ve yerdeğiştirmelere dolayısıyla iç kuvvetlerin (moment, kesme, ..) oluşmasına neden olur. Bu iç kuvvetler yük etkileri olarak adlandırılır. Rüzgar Tüneli testleri sonucu elde edilen veriler ile rüzgar nedeniyle oluşan yapısal yük etkileri belirlenebilmektedir.