ENDÜSTRİYEL AERODİNAMİK

Çalışma Alanlarımız > Rüzgar Mühendisliği > Hesaplamalı Rüzgar Mühendisliği

Bilgisayar Simülasyonu ile Akış ve Isıl Analiz

Elektronik cihaz kabineti soğutma veya havalandırmasından,  otomotiv uygulamalarına, kimya endüstrisinden,  biyolojik akışların incelenmesine, gaz ve sıvıların akışlarını içeren problemler, akışkanlar mekaniği ve aerodinamik disiplinlerinin araçlarını kullanarak çözülebilmektedir.  Analitik, deneysel ve hesaplamalı mühendislik araçları kullanılarak yaratılan üstün çözümler sayesinde elde edilen teknolojik birikim, sağladığı maliyet düşüşleri ve artan ürün kalitesi ile kullanıcılarına yüksek rekabet gücü getirmektedir.

EDS Hava Uzay Teknolojileri, uzun yıllardır endüstrinin akışkan ve aerodinamik problemlerine hızlı, ekonomik, güvenilir ve kaliteli çözümleri sunan deneyimli ekibi ile, disiplinin tüm bilgi ve araçlarıyla iş ortaklarının teknolojik sermayesini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Hizmet

EDS Hava Uzay Teknolojileri, iş ortaklarına çalışmalarını;

  • güvenilir,
  • hızlı,
  • anlaşılır,

olarak sunabilmek için sürekli iyileştirmeyi şirket politikası olarak benimsemiştir.

Araçlar

Çalışmalarımızı Ansys Fluent yazılımı ile gerçekleştirmekteyiz.

Değerlendirme

  • EDS Hava Uzay Teknolojileri, gerçekleştirdiği bilgisayar analizleri sonucunda elde ettiği bilgileri müşterinin ihtiyaçlarını gözeterek en sade ve anlaşılır şekilde raporlandırmaktadır.
  • Projelerin rüzgar yükleri açışından değerlendirilmesi proje yönetimi ve alt yükleniciler ile birlikte gerçekleştirmektedir.

Akış ve Isıl Analiz

EDS Hava Uzay Teknolojileri, gaz ve sıvıların akışlarını içeren problemleri, analitik, deneysel ve hesaplamalı mühendislik araçlarını kullanarak çözümler sunmaktadır.  EDS Hava Uzay Teknolojileri, edindiği bilgi birikimi ile problem veya tasarım detaylarını ayrıntılarıyla inceleyerek akış modellemesini gerçekleştirmektedir. Böylelikle, güvenilir simülasyon sonuçlarını müşterilerine sunabilmektedir.

Tasarım Danışmanlığı

Tasarıma katkı beklenen işbirliği çalışmalarımızı, aerodinamik/ısıl tasarım hedeflerinin belirlenmesi ile başlatarak projelendirip, müşteri tasarım ekibinin genel prensipler hakkında bilgilendirilmesi, ön tasarıma esas olacak sonuçların hızla sunulması, gerektiği kadar tasarım çevrimi tekrarı, ayrıntılı tasarım sürecinde gerekli ayrıntıda analiz ve deney çalışmaları yürütülerek tasarım kararlarının desteklenmesi, prototip üzerinde yapılacak deneylerin yürütülmesi ve/veya desteklenmesi adımları ile sürdürmekteyiz.

Üretim süreçleri ve ürün iyileştirilmesi hedefli işbirliği çalışmalarımızı, sorunun olası kaynaklarının belirlenmesi, çözüm alternatiflerinin maliyet ve süreleri ile birlikte çeşitlendirilmesi, seçilen alternatifin projelendirilmesi, proje şartlarına en uygun araçların seçilmesi adımları ile başlatıp, hedefe ulaşmak için belirlenecek analiz ve değerlendirme adımlarını kapsayacak şekilde yürütmekteyiz.