TURBOMAKİNA TASARIMI

Çalışma Alanlarımız > Turbomakina Tasarımı

TURBOMAKİNA TASARIMI

Turbomakina aerodinamik tasarımı analitik yöntemlerle başlayıp, güncel gelişmiş mühendislik araçlarından olan hesaplamalı yöntemlerle devam eden ve deneysel çalışmalarla sonuçlandırılan bir süreçtir. Bu süreçte analitik yöntemlerin, şirket içi geliştirilen veya ticari tasarım yazılımları aracılığı ile uygulanmasında edindiğimiz deneyim projelerimizi hızla gerçekleştirmemizi sağlamaktadır. Ayrıca ekibimizin geniş hesaplamalı akışkanlar dinamiği uygulama deneyimi deneysel sürece geçilmeden önce ürünün önemli ölçüde olgunlaşmasını sağlamaktadır.

Benzer şekilde yanma odası tasarımı da açık kaynaklarda yer alan analitik/ampirik yöntemlerin sınırlı olduğu, deneysel geliştirmenin ağırlıklı olarak uygulandığı konulardan birisidir. Yanma odası geliştirme sürecinde, öncelikle analitik yöntemlerle, swirler ve liner genel boyutlandırması, delik sayı ve alanları belirlenmektedir. Soğuk Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği analizleri ile swirler ve liner geometrisi iyileştirilmektedir. Kararlı ve verimli yanma için önemli bir aşama olan bu çalışmaların ardından deneysel geliştirme sürecinde yine önce soğuk akış incelemeleri ve ardından ateşleme, yanma kararlılığı ve yanma verimi ile emisyon değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

EDS Hava Uzay Teknolojileri, eksenel ve radyal kompresör ve türbin, yanma odası gibi bileşenlerin aerodinamik tasarımını, güncel tasarım ve analiz araçlarının da yardımı ile gerçekleştirmektedir.

Hizmet

EDS Hava Uzay Teknolojileri, iş ortaklarına çalışmalarını;

  • güvenilir,
  • hızlı,
  • anlaşılır,

olarak sunabilmek için sürekli iyileştirmeyi şirket politikası olarak benimsemiştir.

Araçlar

Turbomakina ön tasarımlarını analitik yöntemler ve çeşitli ön tasarım programları ile gerçekleştirirken, performans analizlerini de Ansys Fluent yazılımı ile gerçekleştirmekteyiz.

Değerlendirme

  • EDS Hava Uzay Teknolojileri, gerçekleştirdiği turbomakina tasarım çalışmalarını müşterinin ihtiyaçlarını gözeterek en sade ve anlaşılır şekilde raporlandırmaktadır.
  • Tasarım sonuçlarının değerlendirilmesi proje yönetimi ve alt yükleniciler ile birlikte gerçekleştirmektedir.

Eksenel Turbomakina Tasarımı

EDS Hava Uzay Teknolojileri, KALE Havacılık A.Ş.’nin Turbojet Motor Geliştirme Projesi kapsamındaki eksenel turbomakina aerodinamik tasarımını alt yüklenici olarak KALE Havacılık ekibi ile birlikte  gerçekleştirmiştir.

Radyal Turbomakina Tasarımı

1511 TEYDEB projelerimizden ”İkili ve Üçlü Enerji Üretim Sistemleri için Küçük Gaz Türbini Tasarım, İmalat ve Testleri” projemizde radyal girişli (radyal inflow) kompresör ve türbin geliştirme kabiliyetimizi arttırmaktayız. ”Atık Isı Kaynaklı ORC Sistemi Tasarımı, İmalatı ve Testleri” projemiz kapsamında da dünyada yeni geliştirilmeye başlanan radyal çıkışlı türbin geliştirme çalışmaları ile buhar türbinlerindeki bilgi birikimimizi arttırmaktayız.

Yanma Odası Tasarımı

EDS Hava Uzay Teknolojileri, KALE Havacılık A.Ş.’nin Turbojet Motor Geliştirme projesinde edindiği yanma odası tasarımı tecrübesini ”İkili ve Üçlü Enerji Üretim Sistemleri için Küçük Gaz Türbini Tasarım, İmalat ve Testleri” projesinde kullanarak yanma odası geliştirme yeteneğini arttırmaktadır.