ENERJİ SİSTEMLERİ

Organik Rankine Çevrimi Sistemleri

Organik Rankine Çevrimi, düşük sıcaklıklardaki ısı kaynaklarından elektrik üretimi için kullanılan sistemleri kapsamaktadır. ORC sistemleri, düşük sıcaklarda kaynayan çalışma akışkan, bu akışkanı yüksek basınca çıkartan pompa, yüksek basınçta sıvı haldeki akışkanı ısı kaynağından gelen ısı ile buhar fazına geçiren evaporatör, kızgın buhar halindeki akışkandan mekanik enerji çeken türbin, türbinden çıkan düşük basınçta gaz fazındaki akışkanı soğutarak sıvı faza geçiren kondenserden oluşmaktadır. Çevrim veriminin arttırılması için bir ara ısı değiştirici kullanılarak türbin çıkışında gaz fazındaki akışkanın ısısı pompa çıkışındaki sıvı fazdaki akışkana aktarılabilmektedir. Bu sistemlerin ana bileşenlerinin yanı sıra, ek ısı değiştiricileri, boruları, kontrol vanaları, emniyet valfleri, doldurma/boşaltma sistemleri, kurutucuları, yağlama ve yağ toplama sistemleri gibi alt bileşenleri de vardır.

Düşük sıcaklıklardaki ısıl enerji kaynaklarından ısı geri kazanımı ile elektrik üretimi 1980’li yıllardan sonra önem kazanmış ve ORC ile çalışan buharlı güç sistemleri kurulmaya başlanmıştır. Organik Rankine Çevrimi ile elektrik üretimi son yıllarda tüm dünyada hızla gelişen bir alan olmakla birlikte henüz ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren tasarımcı bir şirket bulunmamaktadır.

EDS Hava Uzay Teknolojileri, TEYDEB 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı desteği ile 2015 yılında çalışmalarına başlanan ‘Atık Isı Değerlendirme Amaçlı ORC Tasarım, İmalat ve Testleri’ projesini, proje ortağı EROĞLU Isı Endüstri Cihazları Sanayı ve Tic. A.Ş. ile birlikte yürütmektedir. Bu projenin amacı,bir çok sanayi kolunda yaygın olarak kullanılan buhar kazanlarının baca gazından yararlanarak elektrik üretimini sağlayan bir ORC sistemi tasarlamak,imal etmek ve testlerini yapmaktır. 

EDS Hava Uzay Teknolojileri bu proje çerçevesinde, küçük ve orta ölçekli ORC sistemlerinde kullanılan ve yani bir teknoloji olan radyal çıkışlı buhar türbini geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Proje İlerleme Durumu
Tasarım
İmalat
Test

İkili ve Üçlü Enerji Üretim Sistemleri

İkili ve üçlü üretim enerji üretim uygulamalarında 2000 li yıllardan itibaren kullanımı artarak ilgi gören gaz türbinleri, özellikle dağınık üretim (distributed generation) kavramıyla uyumlu olarak küçük ölçeklerde karşımıza çıkmaktadır. Küçük sistemlerde gaz türbini ile üretimin, içten yanmalı motorlarla üretimine göre dezavantajları olduğu iddia edilse de, gelişmiş ülkelerde, devletlerin bu konuda araştırma ve geliştirme süreçlerini desteklemeye devam ettikleri görülmekte, bu çalışmalarla sözü edilen dezavantajların giderilmesi, avantajlarının da güçlendirilmesinin hedeflendiği görülmektedir.

EDS Hava Uzay Teknolojileri, TEYDEB 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı desteği ile 2015 yılında çalışmalarına başlanan ‘İkili ve Üçlü Enerji Üretim Sistemleri için Küçük Gaz Türbini Tasarım, İmlat ve Testleri’ projesini yürütmektedir. Bu projede, öncelikle yedek güç jeneratörlerinde pazar bulabilecek, kullanımının artması ile ikili ve üçlü üretim sistemlerinin de odağını oluşturabilecek bir mikrotürbin tasarlanması, prototip imalatı ve performans testlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Proje İlerleme Durumu
Tasarım
İmalat
Test